V. Cảnh Báo Lương PreviousNext

eTimeGold > Chương 14: Tính Lương > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Khái niệm cảnh báo hỗ trợ người dùng xây dựng cảnh báo số liệu lương theo quy định của công ty.

Xây dựng hệ thống cảnh báo

Nội dung thực hành: Xây dựng hệ thống cảnh báo gồm các điều kiện như sau:

1.       Tăng ca nhỏ hơn 20h trong kỳ

2.       Tăng ca lớn hơn 100h trong kỳ

3.       Lương cơ bản nhỏ hơn 5 triệu

4.       Lương cơ bản lớn hơn 10 triệu

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Cảnh Báo Lương].

2.     Click nút [Tạo Mới].

3.     Đặt trỏ chuột tại cột [Tên hiển thị], nhập “Tăng ca nhỏ hơn 20h trong kỳ”.

4.     Click nút [Lưu trữ] để hoàn tất khởi tạo hạng mục cảnh báo đầu tiên.

5.     Lần lượt lặp lại thao tác 2, 3, 4 để hoàn thành danh mục cảnh báo theo nội dung thực hành.

Cài đặt cảnh báo

Nội dung thực hành: Cài đặt cảnh báo Tăng ca nhỏ hơn 20h trong kỳ cho công thức lương có mã công thức lương OTs của ký lương có mã là BuitCT.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Công Thức Lương].

2.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mã KL]“BuiltCT”.

3.     Tại tab [Công Thức Lương], Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mã CTL]“OTs”.

4.     Click chọn tab [Cảnh Báo Số Liệu] và bắt đầu cài đặt.

a.     Click nút [New].

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1d51213.PNG

b.     Tại cột [So Sánh 1], click vào biểu tượng , chọn “>”.

c.     Đặt trỏ chuột tại cột [Giá Trị 1] nhập “0”.

d.     Tại cột [And (So Sánh 2)], click vào biểu tượng , chọn <.

e.     Đặt trỏ chuột tại cột [Giá Trị 1] nhập “20”.

f.      Tại cột [Loại Cảnh Báo], click vào biểu tượng , màn hình hiển thị form [Chọn Loại Cảnh Báo] cho người dùng lựa chọn.

g.     Chọn dòng dữ liệu có cột [Loại Cảnh Báo]“Tăng ca nhỏ hơn 20h trong kỳ”. Click nút [Thực Hiện].

h.     Tại cột [#], click nút [Update], hoàn thành cài đặt cảnh báo.

Xem kết quả cảnh báo

1.     Thực hiện tính lương tháng 1.2012 cho toàn bộ nhân viên.

2.     Tại vùng lưới dữ liệu hiển thị kết quả lương chi tiết:

a.     Ở cột [Tên Cảnh Báo], click chuột vào biểu tượng C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML188c4fb.PNG, chọn dòng dữ liệu Tăng ca nhỏ hơn 20h trong kỳ.

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1e932eb.PNG

b.     Kết quả hiển thị:

Thứ tự ưu tiên hạng mục cảnh báo

Một hạng mục lương có thể cài đặt được nhiều hạng mục cảnh báo.

Cột [Ưu Tiên] hỗ trợ người dùng xác định thứ tự ưu tiên cho hạng mục cảnh báo.

Người dùng nhập liệu kiểu số để xác định thứ tự ưu tiên.

Giá trị cột [Ưu tiên] là số nhỏ hơn thì có mức độ ưu tiên cao hơn.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext