B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO PreviousNext

eTimeGold > Chương 14: Tính Lương >


I. Mã văn bản tự động và hạng mục cơ bản
II. Biểu mẫu hạng mục cơ bản
III. Khởi tạo thuộc tính riêng để quản lý đổi hạng mục cơ bản
IV. Nhân viên & Các yếu tố biến động trong kỳ tính lương
V. Cảnh báo lương
VI. Quy trình chứng từ Đổi hạng mục cơ bản & Hiệu lực


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext