Chương 15: Khen Thưởng - Kỷ Luật PreviousNext

eTimeGold >


Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:

Khen thưởng

§  Thiết lập tiêu chí khen thưởng.

§  Khởi tạo loại khen thưởng với các đối tượng khác nhau.

§  Thiết lập danh sách nhân viên được khen thưởng.

§  Thực hiện xét duyệt khen thưởng.

§  Thiết lập cách đánh mã văn bản tự động cho quyết định khen thưởng.

§  Download quyết định khen thưởng mẫu từ eTimeGold.

§  Chỉnh sửa và upload form quyết định khen thưởng phù hợp với nhu cầu sử dụng của công ty thay thế form mẫu mặc định trên eTimeGold.

§  In ấn quyết định khen thưởng.

§  Truy xuất thông tin tổng hợp của nhân viên được khen thưởng.

§  Danh sách báo cáo, kết quả và thống kê khen thưởng.

§  Biểu đồ thống kê tình hình khen thưởng theo loại khen thưởng trong tháng, năm.

Kỷ luật

§  Thiết lập nội quy quản lý kỷ luật.

§  Khởi tạo các hình thức kỷ luật.

§  Danh sách nhân viên được đề nghị kỷ luật.

§  Xét duyệt kỷ luật.

§  Thiết lập cách đánh mã văn bản tự động cho quyết định kỷ luật.

§  Download quyết định kỷ luật mẫu từ eTimeGold.

§  Chỉnh sửa và upload form quyết định kỷ luật phù hợp với nhu cầu sử dụng của công ty thay thế form mẫu mặc định trên eTimeGold.

§  In ấn quyết định kỷ luật.

§  Truy xuất thông tin tổng hợp của nhân viên bị kỷ luật.

§  Danh sách báo cáo, kết quả và thống kê kỷ luật.

§  Biểu đồ thống kê tình hình kỷ luật theo các hình thức kỷ luật trong tháng, năm.CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext