Lựa Chọn Chính Sách Nào: Khen Thưởng Hay Kỷ Luật? PreviousNext

eTimeGold > Chương 15: Khen Thưởng - Kỷ Luật >


Lựa chọn chính sách nào: khen thưởng hay kỷ luật?

Để công tác quản lý mang lại hiệu quả, đồng thời nhân viên yên tâm cống hiến thì chính sách khen thưởng và kỷ luật cần được xây dựng song song trong hệ thống công ty.

Đảm bảo tính công bằng, khích lệ và răn đe thích hợp ở từng thời điểm, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển.

Bên cạnh việc xây dựng chính sách khen thưởng, kỷ luật hợp lý thì cần phải quản lý số liệu, quyết định khen thưởng, kỷ luật một cách tường minh và khoa học.

eTimeGold cung cấp chức năng để người dùng quản lý thông tin khen thưởng, kỷ luật. Cho phép khai báo, cho phép đề xuất, trình duyệt và xét duyệt. Ngoài ra người dùng còn có thể tra cứu thông tin quyết định cũ, làm kết quả tham khảo, truy vết theo từng thời điểmCÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext