II. Khởi Tạo Loại Kỷ Luật Dành Cho Đối Tượng Phòng Ban PreviousNext

eTimeGold > Chương 15: Khen Thưởng - Kỷ Luật > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN > KỶ LUẬT >


1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Kỷ luật].

2.     Ở tab dữ liệu [Loại Kỷ Luật], click nút [Tạo Mới].

a.     Đặt trỏ chuột ở cột [Ký hiệu], nhập “KLPB”.

b.     Đặt trỏ chuột ở cột [Mô tả], nhập Phòng ban vi phạm nội quy”.

c.     Tại cột [Đối tượng kỷ luật] click chuột vào biểu tượng SNAGHTMLb61ff2, chọn [Phòng ban].

d.     Cột [Hết hạn]: sử dụng mặc định.

e.     Cột [Ghi chú] nhập “Áp dụng nhóm theo phòng ban.

f.      Cột [Mã tự động]: sử dụng mặc định.

g.     Cột [Chọn Template]: sử dụng mặc định.

h.     Cột [Upload Template]: sử dụng mặc định.

3.     Click nút [Lưu Trữ].

4.     Click chọn dòng dữ liệu có cột ký hiệu KLPB.

5.     Trong vùng [Xếp Loại Kỷ luật], click nút [Tạo Mới].

a.     Đặt trỏ chuột vào cột [Ký Hiệu], nhập L1”.

b.     Đặt trỏ chuột vào cột [Giá Trị], nhập 1”.

c.     Đặt trỏ chuột vào cột [Mô tả], nhập Trừ Thưởng Tháng”.

d.     Click nút [Lưu trữ].
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext