IV. Chỉnh Sửa Thông Tin Loại Khen Thưởng Đã Khởi Tạo PreviousNext

eTimeGold > Chương 15: Khen Thưởng - Kỷ Luật > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN > KHEN THƯỞNG >


1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Khen Thưởng].

2.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Ký Hiệu]KThP (cột [Tên Loại Thưởng] = “Cá nhân kinh doanh xuất sắc”).

3.     Click nút [Chỉnh Sửa], đặt trỏ chuột ở cột [Mô tả] sửa “Cá nhân kinh doanh xuất sắc” thành “Cá nhân kinh doanh xuất sắc quý I”.

SNAGHTML1b41ae8

4.     Click nút [Lưu Trữ] để hoàn thành khai báo.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext