V. Hủy Bỏ Thông Tin Loại Khen Thưởng Đã Khởi Tạo PreviousNext

eTimeGold > Chương 15: Khen Thưởng - Kỷ Luật > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN > KHEN THƯỞNG >


Xóa thông tin loại khen thưởng trong trường hợp không còn sử dụng theo quy định mới hoặc người dùng muốn xóa lưới dữ liệu.

Cách 1: Đánh dấu check hủy bỏ loại khen thưởng đã khai báo

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Khen Thưởng].

2.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Ký Hiệu]KThP (cột [Tên Loại Thưởng] = “Cá nhân kinh doanh xuất sắc quý I”).

3.     Click nút [Chỉnh Sửa].

4.     Check vào cột [Hết hạn].

SNAGHTML1b547a2

5.     Click nút [Lưu Trữ].

Cách 2: Xóa mất khỏi danh sách loại khen thưởng đã khai báo

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Khen Thưởng].

2.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Ký Hiệu]KThP (cột [Tên Loại Thưởng] = “Cá nhân kinh doanh xuất sắc quý I”).

3.     Click nút [Xóa].
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext