I. Khởi Tạo Thuộc Tính Riêng Để Quản Lý Khen Thưởng PreviousNext

eTimeGold > Chương 15: Khen Thưởng - Kỷ Luật > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Do đặc trưng xây dựng và phát triển, mỗi doanh nghiệp sẽ có những yếu tố riêng ảnh hưởng đến chính sách khen thưởng; những yếu tố này biến đổi khác nhau theo thời gian và theo từng công ty.

Đáp ứng nhu cầu sử dụng nêu trên của người dùng, eTimeGold mang đến cho khách hàng chức năng thuộc tính mở rộng trong phân hệ khen thưởng.

Người dùng chủ động khai báo những trường thông tin liên quan đến chính sách khen thưởng, với 7 định dạng kiểu dữ liệu khác  nhau.

thuong1

Hướng dẫn từng bước thực hành

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Khen Thưởng].

2.     Click chọn tab dữ liệu [Thuộc Tính Mở Rộng], click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng nhập liệu.

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ký hiệu], nhập KT_MR.

b.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mô tả], nhập “Thời gian thực hiện đề tài”.

c.     Click chuột vào biểu tượng SNAGHTMLb61ff2 ở cột [Kiểu dữ liệu], click chọn [Lựa chọn].

d.     Cột [Giá trị (min)], [Giá trị (max)]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

3.     Click nút [Lưu trữ].

4.     Click chọn dòng dữ liệu có cột ký hiệu KT_MR1.

5.     Trong vùng [Lựa Chọn Giá Trị Thuộc Tính], click nút [Tạo Mới].

a.     Đặt trỏ chuột vào cột [Ký Hiệu], nhập “3T”.

b.     Đặt trỏ chuột vào cột [Giá Trị], nhập 1”.

c.     Đặt trỏ chuột vào cột [Mô tả], nhập “Trong vòng 3 tháng”.

d.     Click nút [Lưu trữ].

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext