II. Mã Văn Bản Tự Động & Khen Thưởng PreviousNext

eTimeGold > Chương 15: Khen Thưởng - Kỷ Luật > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Mỗi một chứng từ khen thưởng được quản lý theo mã quyết định khen thưởng.

eTimeGold quản lý, lưu trữ, tìm kiếm và truy vết dữ liệu khen thưởng thông qua việc sử dụng mã văn bản.

Có 2 chọn lựa khi cấp phát mã quyết định khen thưởng

Cách 1: Tự nhập

Mặc định phần mềm sẽ để người dùng tự cấp phát mã văn bản khi đề xuất khen thưởng

Cách 2: Phát sinh tự động

Hướng dẫn từng bước thực hành:

Nội dung thực hành: Khởi tạo loại khen thưởng ký hiệu “KThA” có phát sinh mã quyết định khen thưởng tự động.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Khen Thưởng].

2.     Ở tab dữ liệu [Loại Thưởng], click nút [Tạo Mới]

a.     Đặt trỏ chuột ở cột [Ký hiệu], nhập “KThA”

b.     Đặt trỏ chuột ở cột [Mô tả], nhập “Cá nhân tiên tiến trong năm”

c.     Cột [Đối tượng thưởng]: sử dụng mặc định.

d.     Cột [Hết hạn]: sử dụng mặc định.

e.     Đặt trỏ chuột ở cột [Ghi chú], nhập “Thực hành khởi tạo loại khen thưởng có mã tự động”

f.      Cột [Mã tự động]: click chọn biểu tượng để mổ danh sách mã tự động đã khai báo. Chọn dòng dữ liệu có cột [Tên mã tự động] “Quyết định khen thưởng”, click nút [Thực Hiện].

g.     Cột [Chọn Template]: sử dụng mặc định.

h.     Cột [Upload Template]: sử dụng mặc định.

3.     Click nút [Lưu Trữ].

Sử dụng cách phát sinh mã tự động, khi soạn thảo người dùng sẽ nhìn thấy chữ AutoCode ở cột mã chứng từ. Khi đó eTimeGold sẽ tự động lock nhập liệu của người dùng ở cột [Mã chứng từ].

ss

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext