III. Biểu Mẫu Quyết Định Khen Thưởng PreviousNext

eTimeGold > Chương 15: Khen Thưởng - Kỷ Luật > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Dùng để quản lý và in ấn các quyết định khen thưởng.

eTimeGold cung cấp 01 biểu mẫu quyết định mặc định, được dùng chung.

 

 

Upload mẫu quyết định khen thưởng cho loại khen thưởng đã khởi tạo

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Khen Thưởng].

2.     Click nút [Browse] và chỉ đường dẫn đến thư mục C:\Template.

3.     Click chọn file template cdndQDKhenThuong.repx, click nút Open.

4.     Click nút [Lưu trữ].

 

Download mẫu quyết định khen thưởng cho loại khen thưởng đã khởi tạo

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Khen Thưởng].

2.     Click vào nút [Download Template].

3.     Chọn Save File và chọn nơi lưu trữ file Rpt_KhenThuong.repx

Xem mẫu quyết định khen thưởng của loại khen thưởng đã khởi tạo

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Khen Thưởng].

2.     Click nút [Xem Template] để hiển thị mẫu quyết định đã upload.

 

 

 

 

 


 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext