V. Quản Lý & Xem Lịch Sử Chứng Từ Khen Thưởng PreviousNext

eTimeGold > Chương 15: Khen Thưởng - Kỷ Luật > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Sau khi chứng từ được duyệt thì những chứng từ này sẽ được lưu vào lịch sử.

Người quản lý có thể dùng quyền [Quản Lý Lịch Sử] đối với chứng từ [Khen Thưởng] để xem và có thể trả lại những chứng từ đã duyệt cho cấp user SoanThao.

Ở cấp user SoanThao có thể theo dõi được vị trí chứng từ đang nằm ở cấp nào hay đã được duyệt thông qua quyền [Xem Lịch Sử].

Quản lý lịch sử khen thưởng

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng.

User [QuanLy] phân bổ chức năng [Khen Thưởng] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy].

3.     Chọn chức năng [Khen Thưởng - QL].

4.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ [Mã chứng từ] là  QÐKT/003/DNSC.

Xem lịch sử khen thưởng

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng.

User [SoanThao] phân bổ chức năng [Khen Thưởng] với quyền Xem  lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [SoanThao].

3.     Chọn chức năng [Khen Thưởng - Xem].

4.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ [Mã chứng từ] là  QÐKT/003/DNSC.

5.     Xem lịch sử chứng từ ở  phần [Ghi chú].

Trả lại chứng từ khen thưởng

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng.

User [QuanLy] phân bổ chức năng [Khen Thưởng] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy].

3.     Chọn chức năng [Khen Thưởng - QL].

4.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ [Mã chứng từ] là  QÐKT/003/DNSC.

Nút chức năng trên giao diện

Nút

Mô tả

Trả chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Trả toàn bộ chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Làm mới danh sách các chứng từ đã duyệt

5.     Click nút [Trả Lại], click chọn [OK].

Kết quả tại user [SoanThao]:

 

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext