A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN PreviousNext

eTimeGold > Chương 15: Khen Thưởng - Kỷ Luật >


KHEN THƯỞNG
I. Khởi tạo loại khen thưởng dành cho đối tượng cá nhân
II. Khởi tạo loại khen thưởng dành cho đối tượng phòng ban
III. Khởi tạo loại khen thưởng dành cho đối tượng tập thể
IV. Chỉnh sửa thông tin loại khen thưởng đã khởi tạo
V. Hủy bỏ thông tin loại khen thưởng đã khởi tạo
VI. Nhập liệu khen thưởng & Hiệu lực
KỶ LUẬT
I. Khởi tạo loại kỷ luật dành cho đối tượng cá nhân
II. Khởi tạo loại kỷ luật dành cho đối tượng phòng ban
III. Khởi tạo loại kỷ luật dành cho đối tượng tập thể
IV. Chỉnh sửa thông tin loại kỷ luật đã khởi tạo
V. Hủy bỏ thông tin loại kỷ luật đã khởi tạo
VI. Nhập liệu kỷ luật & Hiệu lực


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext