B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO PreviousNext

eTimeGold > Chương 15: Khen Thưởng - Kỷ Luật >


I. Khởi tạo thuộc tính riêng để quản lý khen thưởng
II. Mã văn bản tự động và khen thưởng
III. Biểu mẫu quyết định khen thưởng
IV. Quản lý khen thưởng và kỷ luật theo quy trình chứng từ
V. Quản lý và xem lịch sử chứng từ khen thưởng


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext