Chương 16: Hợp Đồng Lao Động PreviousNext

eTimeGold >


Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:

§  Tự định nghĩa loại hợp đồng lao động hiện sử dụng tại công ty.

§  Download form hợp đồng lao động mẫu từ eTimeGold.

§  Chỉnh sửa và upload form hợp đồng lao động phù hợp với nhu cầu sử dụng của công ty thay thế form mẫu mặc định trên eTimeGold.

§  Tự thiết lập các thông tin cần có để quản lý hợp đồng lao động: số lần ký, thời gian hiệu lực, loại kỳ hạn.

§  Tự thiết lập thời gian cảnh báo cho từng loại hợp đồng lao động.

§  Thiết lập cách đánh mã văn bản tự động cho các hợp đồng lao động đã ký.

§  Soạn thảo, ký duyệt hợp đồng lao động từ eTimeGold.

§  Thực hiện gia hạn, tái ký hợp đồng lao động trên eTimeGold.

§  Xem trước và in ấn hợp đồng lao động của từng nhân viên.

§  Biểu đồ thống kê tình trạng hợp đồng lao động của nhân viên theo bộ phận.

§  Biểu đồ thống kê tình trạng hợp đồng lao động của nhân viên theo chi nhánh.

§  Biểu đồ thống kê tình trạng hợp đồng lao động của nhân viên trong toàn tổng công ty.

§  Quản lý toàn bộ dữ liệu hợp đồng lao động theo bảng số liệu liệt kê chi tiết.

§  Truy xuất thông tin tình trạng hợp đồng ra các định dạng file khác nhau.

Tùy vào đặc điểm sử dụng, mỗi công ty sẽ có các loại hợp đồng khác nhau. Và những loại hợp đồng này hoàn toàn người sử dụng phần mềm eTimeGold có thể tự định nghĩa được.

Chương này sẽ giúp bạn thực hiện được các thao tác khởi tạo, đăng ký và quản lý tất cả các hợp đồng.CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext