III. Bỏ Hiệu Lực Loại Hợp Đồng Lao Động PreviousNext

eTimeGold > Chương 16: Hợp Đồng Lao Động > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Khi người dùng không muốn sử dụng một loại hợp đồng lao động nào đó nữa thì có 2 cách để hủy hiệu lực loại hợp đồng lao động đó.

Cách 1 : Hủy bỏ hiệu lực loại hợp đồng lao động

Nội dung thực hành: Hủy bỏ hiệu lực  loại hợp đồng lao động có tên [HĐ Bán Thời Gian] có trong danh sách loại hợp đồng lao động đã khởi tạo.

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Định Nghĩa HĐLĐ].

2.     Click chọn tên hợp đồng [HĐ Bán Thời Gian].

3.     Chọn nút [Chỉnh Sửa].

4.     Check chọn tại cột [Hủy bỏ].

5.     Chọn nút [Lưu Trữ] để bắt đầu hiệu lực lệnh hủy bỏ hiệu lực chứng từ này.

Cách 2 : Xóa loại hợp đồng lao động

Nội dung thực hành: Xóa  loại hợp đồng lao động có tên [HĐ Bán Thời Gian] có trong danh sách loại hợp đồng lao động đã khởi tạo.

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Định Nghĩa HĐLĐ].

2.     Click chọn tên hợp đồng [HĐ Bán Thời Gian].

3.     Click nút [Xóa] chọn [Ok] để hoàn thành việc xóa loại hợp đồng có trong danh sách.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext