IV. Ký Hợp Đồng Lao Động Cho Nhân Viên PreviousNext

eTimeGold > Chương 16: Hợp Đồng Lao Động > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Sau khi khởi tạo loại hợp đồng lao động thì người dùng đã có thể áp dụng những hợp đồng đó cho các nhân viên đã có hồ sơ nhân viên trên eTimeGold.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Ký hợp đồng lao động cho nhân viên mang mã AC là 5000 với loại [Hợp Đồng 12 tháng] và xem mẫu hợp đồng vừa ký.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Hợp Đồng Lao Động].

2.     Click chọn [Tạo Mới] để bắt đầu khai báo.

3.     Tại phần khai báo thông tin nhân viên click chọn biểu tượng tại cột [Mã AC] form [Chọn Nhân Viên] hiện ra cho phép người dùng chọn nhân viên.

a.     Click bỏ check tại nhân viên đầu tiên.

b.     Tại cột [Mã AC] nhập “5000”  và gõ Enter.

c.     Check chọn nhân viên có mã AC 5000.

d.     Click chọn [Thực Hiện] để hoàn tất việc lựa chọn.

4.     Khai báo tại tab [THÔNG TIN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG].

a.     Tại cột [Số HĐLĐ] nhập “DND/HĐLĐ12T_001”.

b.     Tại cột [Ngày hiệu lực] để mặc định của hệ thống (tức là hiệu lực ngay ngày tạo).

c.     Tại cột [Loại HĐLĐ] click chọn biểu tượng để hiển thị form danh sách những loại hợp đồng lao động đã tạo trước đó.

d.     Click chọn tên [Hợp Đồng 12 Tháng.

e.     Chọn [Thực Hiện] để hoàn thành bước chọn lựa loại hợp đồng lao động.

5.     Sau khi khai báo các trường cơ bản cần có trong hợp đồng lao động , click chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành việc khai báo hợp đồng lao động cho nhân viên.

6.    Click nút [Xem HĐLĐ] để xem hợp đồng lao động vừa ký của nhân viên có mã AC 5000.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext