I. Mã Tự Động PreviousNext

eTimeGold > Chương 16: Hợp Đồng Lao Động > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Mỗi một chứng từ khen thưởng được quản lý theo mã quyết định khen thưởng.

eTimeGold quản lý, lưu trữ, tìm kiếm và truy vết dữ liệu khen thưởng thông qua việc sử dụng mã văn bản.

Có 2 chọn lựa khi cấp phát mã quyết định khen thưởng

Cách 1: Tự nhập

Mặc định phần mềm sẽ để người dùng tự cấp phát mã văn bản khi đề xuất khen thưởng

Cách 2: Phát sinh tự động

Khi sử dụng mã tự động, số quyết định của hợp đồng lao động sẽ tuân theo quy luật khai báo mã tự động trong chức năng Định Nghĩa Mã.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext