III. Template Hợp Đồng Lao Động PreviousNext

eTimeGold > Chương 16: Hợp Đồng Lao Động > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Trong quá trình định nghĩa hợp đồng lao động người dùng có thể chọn các template báo cáo có sẵn và tùy chỉnh những template này.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Chọn template cho loại hợp đồng lao động có tên [Hợp Đồng 12 Tháng] và tiến hành xem, download, upload một template.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Định Nghĩa HĐLĐ].

2.     Click chọn tên hợp đồng [Hợp Đồng 12 Tháng].

3.     Chọn nút [Chỉnh Sửa].

4.     Tại cột [Chọn Template] chọn biểu tượng để mở ra form danh sách các template hợp đồng lao động có thể dùng .

5.     Click chọn tên [cHD12.rtf] và chọn [Thực Hiện] để hoàn thành việc lựa chọn template hợp đồng.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML194ab34.PNG

6.     Chọn [Lưu Trữ] để cập nhật mẫu hợp đồng.

7.     Quay trở lại với giao diện chỉnh sửa loại [Hợp Đồng 12 Tháng], click chọn nút [Xem Template] để xem mẫu báo cáo đang chọn.

8.     Click chọn nút [Download Template] để tải mẫu báo cáo đang chọn về máy tính của người dùng.

9.     Chọn nút [Browse] để upload một template lên hệ thống.

a.     Chọn đường dẫn tới thu mục chứa file template.

b.     Click chọn file template và chọn [Open].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1a18a8b.PNG

c.     Chọn [Lưu Trữ] để lưu lại file template tải lên.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext