IV. Thay Đổi Cách Xem Biểu Đồ PreviousNext

eTimeGold > Chương 16: Hợp Đồng Lao Động > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Thay đổi cách xem biểu đồ báo cáo trong phần [Theo Dõi HĐLĐ].

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Theo Dõi HĐLĐ].

2.     Thay đổi màu sắc bên ngoài của biểu đồ.

3.     Tại mục [Chart Appearance] chọn biểu tượng để sổ ra danh sách lựa chọn.

4.     Click chọn [Nature Colors].

5.     Dùng bảng màu để thay đổi màu sắc của biểu đồ.

6.     Tại cột [Palette] chọn biểu tượng để sổ ra danh sách lựa chọn.

7.     Click chọn [Median].

8.     Nút [Show Labels] được dùng khi người dung muốn hiển thị các nhãn trên biểu đồ.

9.     Nút [Value As Percent] được dùng khi người dùng muốn hiển thị số liệu trên biểu đồ theo phần trăm.

10. Dùng chức năng [Label Position] để thay đổi vị trí hiển thị nhãn.

11. Tại cột [Label Position] chọn biểu tượng để sổ ra danh sách lựa chọn.

12. Click chọn [Two Columns].

13. Dùng chức năng [Exploded Points] để tách một mảng nào đó trên biểu đồ.

14. Tại cột [Exploded Points] chọn biểu tượng để sổ ra danh sách lựa chọn.

15. Click chọn [Min Value] .


 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext