Chương 17: Báo Cáo PreviousNext

eTimeGold >


Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:

§  Cách thức xem và in ấn báo cáo từ hệ thống eTimeGold.

§  Phân quyền cho các user (nhân viên) vận hành chức năng xem và in ấn thông tin báo cáo.

§  Thiết kế và cập nhật mẫu báo cáo sử dụng riêng cho từng công ty.

§  Tạo warter mark hiển thị trên báo cáo.

§  Phân loại báo cáo trên hệ thống eTimeGold.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext