I. Khái Niệm Ngày Xem Hồ Sơ Khi Mở Báo Cáo PreviousNext

eTimeGold > Chương 17: Báo Cáo > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Thông tin trên hệ thống eTimeGold được quản lý thông suốt theo lịch sử thời gian. Vì vậy khi lên thông tin báo cáo hệ thống cũng hỗ trợ người dùng xem báo cáo theo lịch sử thời gian.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext