III. Chọn Thời Gian Xem Báo Cáo PreviousNext

eTimeGold > Chương 17: Báo Cáo > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Có 04 chọn lựa thời gian khi xem báo cáo

Chọn lựa 1: Chọn [Ngày xem hồ sơ]

Chọn lựa 2: Chọn tháng+năm

Hướng dẫn thực hành: xem danh sách nhân viên tuyển mới trong tháng 3/2012 bằng cách mở shortcut báo cáo đã được phân bổ.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [B/c. Nhân Viên Mới].

2.     Check chọn bằng cách click nút ở trước cột [Tháng]. Tại cột [Tháng], click biểu tượng để mở danh sách các tháng trong năm, click chọn “3” trong danh sách. Click chọn biểu tượng tiếp theo để mở danh sách chọn năm, click chọn “2012”.

SNAGHTML14724f4

3.     Nhấn nút [Refresh] và xem báo cáo hiển thị.

Chọn lựa 2: Chọn quý+năm

Hướng dẫn thực hành: xem danh sách nhân viên tuyển mới trong quý 1 năm 2012 bằng cách mở shortcut báo cáo đã được phân bổ.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [B/c. Nhân Viên Mới].

2.     Check chọn bằng cách click nút ở trước cột [Tháng]. Tại cột [Tháng], click biểu tượng để mở danh sách các tháng trong năm, kéo thanh cuộn xuống dưới để click chọn “Quý I” trong danh sách. Click chọn biểu tượng tiếp theo để mở danh sách chọn năm, click chọn “2012”.

SNAGHTML17ebe18

SNAGHTML17a3598

3.     Nhấn nút [Refresh] và xem báo cáo hiển thị.

Chọn lựa 3: Chọn năm

Hướng dẫn thực hành: xem danh sách nhân viên tuyển mới trong năm 2012 bằng cách mở shortcut báo cáo đã được phân bổ.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [B/c. Nhân Viên Mới].

2.     Check chọn bằng cách click nút ở trước cột [Tháng]. Tại cột [Tháng], click biểu tượng để mở danh sách các tháng trong năm, kéo thanh cuộn xuống dưới để click chọn “(- - -)” trong danh sách. Click chọn biểu tượng tiếp theo để mở danh sách chọn năm, click chọn “2012”.

SNAGHTML1920371

SNAGHTML192f889

3.     Nhấn nút [Refresh] và xem báo cáo hiển thị.

Chọn lựa 4: Chọn khoảng thời gian [từ ngày] và [đến ngày]

Hướng dẫn thực hành: xem danh sách nhân viên tuyển mới từ ngày 04 tháng 02 năm 2012 đến ngày 13 tháng 03 năm 2012 bằng cách mở shortcut báo cáo đã được phân bổ.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [B/c. Nhân Viên Mới].

2.     Check chọn bằng cách click nút ở trước cột [Ngày]. Tại cột [Ngày], click biểu tượng để lần lượt chọn ngày “04/02/2012”“13/03/2012”.

3.     Nhấn nút [Refresh] và xem báo cáo hiển thị.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext