V. Phân Quyền Báo Cáo PreviousNext

eTimeGold > Chương 17: Báo Cáo > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Khi phân bổ chức năng [Trung Tâm Báo Cáo] cho user thì hệ thống mặc định user này sẽ được quyền xem tất cả các báo cáo trong hệ thống.

Để giới hạn nhóm báo cáo cho user, người quản trị sẽ thực hiện phân quyền trên hệ thống báo cáo.

Hướng dẫn thực hành: phân quyền cho user [UserTroLy] thư mục báo cáo [B/c Thông tin cá nhân], trong đó phân bổ để xem [B/c. Sinh Nhật] của nhân viên.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Quản Lý Người Dùng].

2.     Trên cây thư mục user, click chọn [UserTroLy], chọn tab [Phân Quyền Báo Cáo].

3.     Click nút [Mới], màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng khai báo

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Tên Thư Mục], nhập “B/c Thông tin cá nhân”.

b.     Cột [Bỏ Qua]: không cần nhập liệu field này (sử dụng mặc định của eTimeGold).

c.     Click nút [Lưu Trữ].

4.     Click trỏ chọn chọn thư mục [B/c Thông tin cá nhân ] vừa tạo. Click nút [Tạo Mới].


5.     Màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng phân bổ báo cáo

a.      Tại cột [Chọn báo cáo], click biểu tượng để mở form danh sách báo cáo trong hệ thống.

b.     Clich chọn dòng dữ liệu có cột [Tên chức năng]“B/c. Sinh Nhật”. Click nút [Thực Hiện].

c.      Click nút [Lưu Trữ].

6.     Kết quả sau khi hoàn tất phân quyền báo cáo theo nội dung thực hành.

7.     Xem báo cáo bằng cách login vào hệ thống bằng User [UserTroLy].

1.     Đăng nhập eTimeGold bằng user [UserTroLy] và mở chức năng [Trung Tâm Báo Cáo].

2.     Chọn thư mục báo cáo “B/c Thông tin cá nhân”.

3.     Chọn báo cáo “B/c. Sinh Nhật”.

4.     Chọn nút [Xem (Tab)].

5.     Xem kết quả hiển thị
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext