VI. Download & Upload Báo Cáo PreviousNext

eTimeGold > Chương 17: Báo Cáo > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Mặc định người dùng sẽ sử dụng định dạng báo cáo do hệ thống eTimeGold cung cấp.

Theo nhu cầu sử dụng , người dùng có thể download biểu mẫu mặc định về để chỉnh sửa và upload lên để  sử dụng. eTimeGold hỗ trợ người dùng có thể sử dụng 2 định dạng khác nhau cho cùng 1 nội dung báo cáo, thích hợp cho mỗi chi nhánh (mỗi phòng ban) khác nhau trong tổng công ty.

Hướng dẫn thực hành: download mẫu báo cáo [B/c. Sinh Nhật] đã phân quyền cho user [UserTroLy] về máy tính người dùng.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Quản Lý Người Dùng].

2.     Trên cây thư mục user, click chọn [UserTroLy], chọn tab [Phân Quyền Báo Cáo].

3.     Click trỏ chọn chọn thư mục [B/c Thông tin cá nhân ]. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên Báo Cáo]“B/c. Sinh Nhật”. Click nút [Chỉnh Sửa].

4.     Màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng thực hiện thao tác tải biểu mẫu báo cáo về máy tính.

a.     Click nút [Download Teplate].

b.     Màn hình xuất hiện form chọn lưu trữ.

c.     Click chọn [SaveFile] và click [OK] để thực hiện lưu trữ vào C:\Template.

Hướng dẫn thực hành: upload mẫu báo cáo [B/c. Sinh Nhật] đã được chỉnh sửa lên hệ thống sử dụng cho user [UserTroLy] sử dụng.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Quản Lý Người Dùng].

2.     Trên cây thư mục user, click chọn [UserTroLy], chọn tab [Phân Quyền Báo Cáo].

3.     Click trỏ chọn chọn thư mục [B/c Thông tin cá nhân ]. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên Báo Cáo]“B/c. Sinh Nhật”. Click nút [Chỉnh Sửa].

4.     Màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng thực hiện thao tác upload lên hệ thống.

a.     Tại cột [Upload template], Click nút [Browse].

b.     Click chọn đường dẫn C:\Template và chọn ten file Rpt_BD_UTroLy.repx.

c.     Click nút [Open].

d.     Click nút [Lưu Trữ].

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext