VII. Tạo Warter Mark Trên Báo Cáo PreviousNext

eTimeGold > Chương 17: Báo Cáo > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Hệ thống hỗ trợ người dùng tạo warter mark trên các báo cáo khi sử dụng.

Hướng dẫn thực hành: tạo warter mark “Thông tin Phòng Nhân Sự” cho mẫu báo cáo [B/c. Sinh Nhật] sử dụng cho user [UserTroLy].

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Quản Lý Người Dùng].

2.     Trên cây thư mục user, click chọn [UserTroLy], chọn tab [Phân Quyền Báo Cáo].

3.     Click trỏ chọn chọn thư mục [B/c Thông tin cá nhân ]. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên Báo Cáo]“B/c. Sinh Nhật”. Click nút [Chỉnh Sửa].

4.     Màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng thêm warter mark.

a.     Tại cột [Warter mark], nhập “Thông tin P.Nhân Sự”.

b.     Click nút [Lưu Trữ].

5.     Xem báo cáo bằng cách login vào hệ thống bằng User [UserTroLy].

a.     Đăng nhập eTimeGold bằng user [UserTroLy] và mở chức năng [Trung Tâm Báo Cáo].

b.     Chọn thư mục báo cáo “B/c Thông tin cá nhân”.

c.     Chọn báo cáo “B/c. Sinh Nhật”.

d.     Chọn nút [Xem (Tab)].

e.     Xem kết quả hiển thị.

f.      Sau khi in ấn sang định dạng file pdf.

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext