Chương 18: Đánh Giá KPI PreviousNext

eTimeGold >


Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:

§  Khởi tạo tiêu chí đánh giá.

§  Khởi tạo kế hoạch đánh giá.

§  Khởi tạo tiến trình đánh giá.

§  Khởi tạo đánh giá tiêu chí cho kiểu lựa chọn.

§  Chỉ định tiêu chí đánh giá.

§  Chỉ định người đánh giá và đối tượng được đánh giá.

§  Thực hiện đánh giá.

§  Theo dõi đánh giá.CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext