X. Thực Hiện Đánh Giá KPI PreviousNext

eTimeGold > Chương 18: Đánh Giá KPI > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Danh sách KPI thực hiện đánh giá bao gồm kế hoạch KPI đã định và tiến trình tương ứng với các kế hoạch KPI đã khai báo.

Từ thông tin thực hiện đánh giá này sẽ đưa ra bảng kết quả và các báo cáo cho người quản lý tham khảo.

Nội dung thực hành: Thực hiện đánh giá tiến trình “tuần 1 (từ  ngày 1 đến ngày 10) trong T3.2012” trong kế hoạch “Đánh giá đợt 1” ở user [quan_nguyen].

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Thực Hiện Đánh Giá KPIs].

2.     Chọn dòng dữ liệu của tiến trình có cột [Mô Tả]“tuần 1 (từ  ngày 1 đến ngày 10) trong T3.2012”.

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML214bdcd.PNG

3.     Vùng thông tin dữ liệu bên dưới gồm 2 phần: phần thông tin nhân viên và phần hiển thị danh sách tiêu chí cho người dùng thực hiện đánh giá nhân viên.

4.     Tại vùng hiển thị thông tin nhân viên, Click biểu tượng Record để chọn nhân viên cần đánh giá.

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML2588a50.PNG

5.     Tại vùng thực hiện đánh giá, lần lượt nhập kết quả đánh giá

a.     Tại cột [Chất lượng công việc hoàng thành] nhập giá trị “75”.

b.     Tại cột [Thời gian hoàn thành công việc] nhập giá trị “50”

c.     Tại cột [Kỹ năng lập kế hoạch] nhập giá trị “30”.

d.     Tại cột [Tuân thủ nội quy của công ty] nhập giá trị “80”.

6.     Click nút [Lưu Trữ] trong vùng hiển thị thông tin nhân viên, click nút [OK] để xác nhận lưu trữ.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext