II. Khởi Tạo Tiêu Chí Đánh Giá KPI PreviousNext

eTimeGold > Chương 18: Đánh Giá KPI > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Khởi tạo tiêu chí đánh giá “Đi Làm Đúng Giờ”, kiểu dữ liệu là “Lựa chọn”, ký  hiệu DLDG trong nhóm tiêu chí Tuân Thủ Nội Quy Cty.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tiêu Chí Đánh Giá KPIs].

2.     Chọn nút [Tạo Mới]

a.     Tại cột [Mô Tả] nhậpĐi Làm Đúng Giờ.

b.     Tại cột [Ký hiệu] nhập DLDG.

c.     Tại cột [Kiểu dữ liệu] click chọn nút để hiển thị danh sách dữ liệu và chọn Lựa chọn.

d.     Cột [Giá trị (min)], cột [Giá trị (max)]: sử dụng mặc định của hệ thống.

e.     Tại cột [Nhóm tiêu chí] nhập “Tuân Thủ Nội Quy Công Ty”.

f.      Cột [Bỏ Qua]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

g.     Tại cột [Ghi chú] nhập Nhân viên đi làm đúng giờ.

3.     Chọn nút [Lưu Trữ]để lưu lại khởi tạo.

 

Hướng dẫn chỉnh sửa tiêu chí đã khởi tạo

Nội dung thực hành: Chỉnh sửa tiêu chí đánh giá “Đi Làm Đúng Giờ”, kiểu dữ liệu là “Lựa chọn”, ký  hiệu “DLDG từ thuộc nhóm tiêu chí “Tuân Thủ Nội Quy Cty” sang nhóm “Tiêu Chí Khác”.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tiêu Chí Đánh Giá KPIs].

2.     Click dấu   ngay tại dòng “Tuân Thủ Nội Quy Công Ty” để mở nhóm tiêu chí.

3.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Ký Hiệu]“DLDG”. Click nút [Chỉnh Sửa].

4.     Tại cột [Nhóm tiêu chí], chỉnh sửa “Tuân Thủ Nội Quy Công Ty” thành “Tiêu Chí Khác”.

5.     Click nút [Lưu Trữ].

Hướng dẫn xóa tiêu chí đã khởi tạo.

Nội dung thực hành: Xóa tiêu chí đánh giá “Đi Làm Đúng Giờ”, ký  hiệu “DLDG”.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tiêu Chí Đánh Giá KPIs].

2.     Click dấu   ngay tại dòng “Tiêu Chí Khác” để mở nhóm tiêu chí. Chọn dòng dữ liệu có cột [Ký Hiệu]“DLDG”.

 

3.     Click nút [Xóa].
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext