III. Tiêu Chí Đánh Giá Mặc Định Do Nhà Cung Cấp Khai Báo PreviousNext

eTimeGold > Chương 18: Đánh Giá KPI > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Mặc định hệ thống sẽ hiển thị tất cả các tiêu chí do nhà cung cấp khởi tạo. Người dùng có thể xóa danh sách tiêu chí không sử dụng hoặc chọn lại tiêu chí đã xóa từ danh sách tiêu chí của hệ thống.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Xóa tiêu chí có cột ký hiệu là “DG/SaleG/001” thuộc nhóm “(Vendor-General)” sẵn có trong hệ thống.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tiêu Chí Đánh Giá KPIs].

2.     Click dấu   ngay tại dòng “(Vendor-General)” để mở nhóm tiêu chí. Mặc định, hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách tiêu chí trong nhóm.

3.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Ký Hiệu]“DG/SaleG/001”.

4.     Click nút [Xóa]. Click nút [OK].


Nội dung thực hành: Phục hồi lại tiêu chí có cột ký hiệu là “DG/SaleG/001” thuộc nhóm “(Vendor-General)” đã xóa.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tiêu Chí Đánh Giá KPIs].

2.     Click nút [(Vendor)], màn hình hiển thị form [Chọn tiêu chí (Vendor)].

3.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Ký Hiệu]“DG/SaleG/001”. Click nút [Thực Hiện].

4.     Kết quả hiển thị.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext