V. Khởi Tạo Kế Hoạch Đánh Giá PreviousNext

eTimeGold > Chương 18: Đánh Giá KPI > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: khởi tạo kế hoạch đánh giá tên “Đánh Giá Đợt 1”, ký hiệu “DG1”, thực hiện từ ngày 1 tháng 3 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Kế Hoạch Đánh Giá KPIs].

2.     Click chọn nút[Tạo Mới].

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML18ea589.PNG

a.     Tại cột [Ký Hiệu] nhập DG1.

b.     Tại cột [Mô Tả] nhập Đánh Giá Đợt 1.

c.     Tại cột [Từ Ngày], click chọn vào biểu tượng để hiển thị bảng chọn thời gian. Chọn ngày “1/3/2012”.

d.     Tại cột [Đến Ngày]click chọn vào biểu tượng để hiển thị bảng chọn thời gian. Click chọn ngày “31/3/2012”.

e.     Tại cột [Trạng Thái]click chọn vào biểu tượng để hiển thị bảng chọn trạng thái. Click chọn “Đang Thực Hiện”.

f.      Click chọn ô [ng Tiến Trình].

g.     Tại cột [Ghi Chú] nhập “Đánh Giá Đợt 1”.

3.     Chọn [Lưu Trữ] để lưu thông tin đã nhập liệu.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext