VI. Khởi Tạo Danh Sách Tiêu Chí Trong Kế Hoạch Đánh Giá PreviousNext

eTimeGold > Chương 18: Đánh Giá KPI > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: khai báo danh sách tiêu chí có cột [Ký Hiệu] lần lượt là “DG/SaleG/001”, “DG/SaleG/002”, “DG/SaleG/004”, “DG/SaleG/005” trong kế hoạch đánh giá “DG1”, trong đó tiêu chí “DG/SaleG/004” có hệ số đánh giá là 2, các tiêu chí khác có hệ số 1.

 

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Kế Hoạch Đánh Giá KPIs].

2.     Click chọn dòng dữ liệu của đợt đánh giá có cột [Ký Hiệu] là “DG1”.

3.     Tại tab [I. Tiêu Chí Đánh Giá], click nút Chọn Tiêu Chí màn hình hiển thị form [Chọn Tiêu Chí] cho người dùng lựa chọn.

 

4.     Check chọn các dòng dữ liệu có cột [Ký hiệu] lần lượt  là “DG/SaleG/001”, “DG/SaleG/002”, “DG/SaleG/004”, “DG/SaleG/005”. Click nút [Thực hiện].

 

5.     Click vào biểu tượng   trước tên [Nhóm tiêu chí] để xem danh sách tiêu chí đã chọn.

6.     Mặc định khi chọn tiêu chí, hệ thống sẽ gán hệ số =1 và được hiển thị ở cột [Trọng Số]. Thực hiện các bước như sau để thay đổi hệ số tiêu chí dùng thực hiện đánh giá

a.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Ký Hiệu] là “DG/SaleG/004”.

b.     Click nút [Chỉnh Sửa], màn hình hiển thị form dạng cột cho người dùng thay đổi thông tin.

c.     Tại cột [Trọng Số], nhập “2”.

d.     Click nút [Lưu Trữ].

7.     Kết quả hiển thị.


 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext