VII. Khởi Tạo Đối Tượng Đánh Giá PreviousNext

eTimeGold > Chương 18: Đánh Giá KPI > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Đối tượng đánh giá là việc lựa chọn các đối tượng (nhân viên, phòng ban, chức vụ….) trong công ty để thực hiện đánh giá.

Nội dung thực hành: khai báo danh sách nhân viên được đánh giá trong “Đánh Giá Đợt 1” bao gồm các nhân viên có Mã AC1, 2, 3.

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Kế Hoạch Đánh Giá KPIs].

2.     Click chọn dòng dữ liệu của đợt đánh giá có cột [Ký Hiệu] là “DG1”.

3.     Tại tab [II. Đối Tượng Đánh Giá], click nút [Chọn Mới] màn hình hiển thị form [Chọn Nhân Viên] cho người dùng lựa chọn. Check chọn dòng dữ liệu có cột Mã AC lần lượt là 1, 2, 3. Click nút [Thực Hiện].

4.     Kết quả hiển thị.

Hướng dẫn xóa đối tượng đánh giá

Nội dung thực hành: trong “Đánh Giá Đợt 1” xóa đối tượng đánh giá có NVA2.

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Kế Hoạch Đánh Giá KPIs].

2.     Click chọn dòng dữ liệu của đợt đánh giá có cột [Ký Hiệu] là “DG1”.

3.     Click chọn tab [II. Đối Tượng Đánh Giá].

4.     Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mã NV] “A2”. Click nút [Xóa], click nút [OK] để chấp nhận xóa.

5.     Kết quả hiển thị.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext