I. Khái Niệm Ngày Xem Hồ Sơ Trong Đánh Giá KPI PreviousNext

eTimeGold > Chương 18: Đánh Giá KPI > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Để quản lý hệ thống hồ sơ nhân viên một cách hiệu quả nhất, eTimeGold cho phép người dùng xem lại các lưu vết dữ liệu trong quá khứ.

Khái niệm [Ngày xem hồ sơ] hỗ trợ người dùng xem thông tin lý lịch nhân viên theo thời gian nhân viên đó được lưu trữ trong hệ thống.

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext