II. Phân Cấp Tiến Trình Đánh Giá PreviousNext

eTimeGold > Chương 18: Đánh Giá KPI > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Tiến trình đánh giá cũng được phân cấp theo dạng cây thư mục.

Nội dung thực hành: phân cấp tiến trình [Tháng 1] thành cấp con trực tiếp của tiến trình [Tháng 2] trong đợt đánh giá tổng hợp [Đánh Giá Quý 1] trong đợt đánh giá “DG2”.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tiến Trình Kế Hoạch KPIs].

2.     Chọn dòng dữ liệu có cột [Ký Hiệu] “DG2”.

3.     Trong vùng [Tiến Trình Đánh Giá], Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tiến Trình] “Tháng 1”.

4.     Click chọn tiến trình “Tháng 1” và Drag (rê chuột) cùng lúc đến vị trí dòng dữ liệu có cột [Tiến Trình] “Tháng 2”.

5.     Thả chuột để hoàn thành thao tác phân cấp.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext