IV. Thay Đổi Người Đánh Giá Theo Tiến Trình Đánh Giá PreviousNext

eTimeGold > Chương 18: Đánh Giá KPI > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Có thể thay đổi người đánh giá là [Người dùng (user)] hoặc [Nhân viên (Employee)] để tham gia trong tiến trình đánh giá.

Nội dung thực hành: trong đợt đánh giá “DG1”, tiến trình tuần 1 (từ  ngày 1 đến ngày 10) trong T3.2012, thêm nhân viên có Mã NV “A3” vào danh sách người đánh giá thuộc nhóm Nhân viên (Employee), có hệ số 0.5 để thực hiện đánh giá.

1.       Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Tiến Trình Kế Hoạch KPIs].

2.       Chọn dòng dữ liệu có cột [Ký Hiệu] “DG1”. Click chọn tab [Người đánh giá].

3.       Thực hiện các thao tác sau để thêm nhân viên có Mã NV “A3” vào danh sách người đánh giá

a.     Trong vùng [Phân Công Mới], click chọn tab [Nhân Viên (Employee)].

b.     Click nút [Chọn], màn hình mở form [Chọn Nhân Viên], click chọn dòng dữ liệu có cột [Mã NV] “A3”, click nút [Thực Hiện].

c.     Mặc định khi thực hiện chọn xong nhân viên, hệ thống sẽ gán hệ số cho người đánh giá là 1.

d.     Trong tab [Nhân Viên (Employee)], Click chọn dòng dữ liệu có cột [Mã Nhân Viên]“A3”.

e.     Click nút [Chỉnh Sửa], màn hình hiển thị form dữ liệu dạng cột co người dùng chỉnh sửa.

f.      Tại cột [Trọng Số], nhập “0.5”. Click nút [Lưu Trữ].

4.     Kết quả hiển thị khi hoàn tất nội dung thực hành


 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext