I. Khởi Tạo Hồ Sơ Ứng Viên PreviousNext

eTimeGold > Chương 19: Tuyển Dụng >


Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Thực hiện khởi tạo một hồ sơ ứng viên cơ bản.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Hồ sơ ứng viên].

2.     Click chọn [Tạo Mới] để bắt đầu tạo một hồ sơ ứng viên mới.

3.     Nhập liệu thông tin chung.


a.     Cột [Họ & tên lót] nhập “Nguyễn Hoàng”.

b.     Cột [Tên] nhập “Sơn”.

c.     Cột [Giới Tính] chọn Nam.

d.     Cột [Hôn Nhân] chọn Độc thân.

e.     Cột [Ngày Sinh] chọn 03/01/1986 hoặc nhập 01/03/1986.

f.      Cột [Ngày nộp hồ sơ] chọn 15/03/1986 hoặc nhập 03/15/1986.

4.     Nhập liệu thông tin cá nhân.

a.     Cột [Số điện thoại] nhập “(08) 39979040”.

b.     Cột [Số di động] nhập “0977588635”.

c.     Cột [Địa chỉ email] nhập “nguyenhoangson86@yahoo.com”.

d.     Cột [Quốc Tịch] chọn Người Việt Nam.

e.     Cột [Thành Phố] chọn Thành phố HCM.

f.      Cột [Quốc Gia] chọn Việt Nam.

5.     Nhập liệu thông tin công việc mong muốn.

a.     Cột [Vị Trí Mong Muốn] nhập “Nhân Viên”.

b.     Cột [Cấp Bậc Mong Muốn] click nút , bảng chọn cấp bậc hiện ra, click chọn tên cấp bậc là Nhân viên, tiếp chọn [Thực Hiện].

c.     Cột [Mức Lương Hiện Tại] nhập “4500000”.

d.     Cột [Mức Lương Mong Muốn] nhập “6000000”.

e.     Cột [Loại Tiền] chọn VNĐ.

f.      Cột [Loại Hình Công Việc] check chọn Toàn Thời Gian Cố Định.

g.     Cột [Quy Mô Công Ty] click nút và chọn 25-99.

h.     Cột [Nơi Làm Việc Mong Muốn] click chọn Thành Phố HCM , chọn nút để chọn lựa.

i.      Cột [Ngành Nghề Mong Muốn] click chọn IT-Phần cứng/Mạng , chọn nút để chọn lựa.

j.      Cột [Bạn có thể đổi chỗ ở vì yêu cầu công việc] check chọn Có.

k.     Cột [Bạn có thể đi công tác] check chọn Có.

6.     Chọn nút [Lưu Trữ] để thực hiện lưu lại hồ sơ ứng viên vừa khởi tạo.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext