II. Lập Kế Hoạch Tuyển Dụng PreviousNext

eTimeGold > Chương 19: Tuyển Dụng >


Tại chức năng Lập kế hoạch tuyển dụng người dùng sẽ thiết lập được kế hoạch tuyển dụng, với số lượng người tham gia phỏng vấn.

Nguồn tuyển dụng sẽ được lấy từ 2 nguồn, nguồn từ hồ sơ ứng viên và từ website vieclam.dnd.vn

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Thực hiện khởi tạo một kế hoạch tuyển dụng và chọn ứng viên từ hai nguồn, hồ sơ ứng viên và website việc làm có số năm kinh nghiệm lớn hơn hoặc bằng 3.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Lập kế hoạch tuyển dụng].

2.     Click chọn [Tạo Mới] để bắt đầu tạo một hồ sơ ứng viên mới.

3.     Khai báo thông tin kế hoạch.

a.     Tại cột [Mô Tả] nhập “Kế hoạch tuyển dụng kỹ thuật quý 2”.

b.     Tại cột [Từ Ngày] click chọn ngày 01/04/2012 hoặc nhập trực tiếp 04/01/2012.

c.     Tại cột [Đến Ngày] click chọn ngày 30/06/2012 hoặc nhập trực tiếp 06/30/2012.

d.     Tại cột [Số lượng tuyển] nhập “5”.

e.     Tại cột [Lần phỏng vấn] nhập “2”.

f.      Cột [Ghi chú] không bắt buộc nhập liệu.

4.     Chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành khai báo kế hoạch tuyển dụng mới.

5.     Lọc tìm kiếm ứng viên từ các nguồn.

a.     Click chọn [Tìm kiếm ứng viên].

b.       Tại cột [Nguồn Tìm Kiếm] click chọn Tất Cả.

c.     Tại cột [Số năm kinh nghiệm] nhập “3”.

d.     Click chọn [Tìm Kiếm] để thực hiện lọc tìm kiếm.

e.     Kết quả lọc tìm.

f.      Click chọn ứng viên phù hợp và click chọn [Chọn Ứng Viên] để tiến hành chọn ứng viên vào kế hoạch tuyển dụng đang chọn.

6.       Hiệu lực kế hoạch tuyển dụng.

C:\Users\THISSK~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1bf711a.PNG

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext