III. Kết Quả Tuyển Dụng PreviousNext

eTimeGold > Chương 19: Tuyển Dụng >


Sau khi hiệu lực kế hoạch tuyển dụng  thì người dùng có thể chia kế hoạch này thành nhiều đợt phỏng vấn .

Mỗi đợt người dùng có thể khởi tạo các tiêu chí để cho điểm.

Sau khi cho điểm (trực tiếp, hoặc điểm tiêu chí) người dùng sẽ chọn các ứng viên trúng tuyển vào danh sách.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Tạo mới một đợt phỏng vấn trong kế hoạch tuyển dụng, lập tiêu chí đánh giá, tiến hành cho điểm và chọn ứng viên trúng tuyển.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Kết quả tuyển dụng].

2.     Chọn “Kế hoạch tuyển dụng kỹ thuật quý 2”.

3.     Click chọn [Tạo Mới] tại ĐỢT PHỎNG VẤN.

a.     Tại cột [Mô Tả] nhập “Đợt phỏng vấn tháng 4”.

b.     Tại cột [Ngày Bắt Đầu] click chọn ngày 01/04/2012 hoặc nhập trực tiếp 04/01/2012.

c.     Tại cột [Ngày Kết Thúc] click chọn ngày 30/04/2012 hoặc nhập trực tiếp 04/30/2012.

d.     Cột [Ghi chú] không bắt buộc nhập liệu.

e.     Chọn [Lưu trữ] để hoàn thành khai báo đợt phỏng vấn mới.

4.     Chọn ứng viên vào đợt phỏng vấn.

5.     Thiết lập tiêu chí đánh giá ứng viên, click chọn [Mở tiêu chí tuyển dụng].

C:\Users\THISSK~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML193678b.PNG

a.     Click chọn tạo mới để khởi tạo một tiêu chí đánh giá mới.

b.     Tại cột [Mô Tả] nhập “Trình độ chuyên môn”.

c.     Cột [Hệ Số] nhập “3”.

d.     Cột [Người Phỏng Vấn] nhập tên người phỏng vấn tiêu chí đang khởi tạo “Nguyễn Văn Hùng”.

e.     Cột [Hệ Số Người Phỏng Vấn] nhập “2”.

f.      Click chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành khởi tạo tiêu chí.

g.     Click chọn tab [Cho Điểm Ứng Viên Theo Tiêu Chí] để tiến hành cho điểm theo list tiêu chị đã chọn.

h.     Chọn [Cập nhật] để nhập điểm cho phần tiêu chí đang chọn.

i.      Tại cột [Điểm Số] nhập “5”.

j.      Kết quả điểm tiêu chí đã nhân với hệ số tiêu chí.

6.     Chọn ứng viên click chọn [Chọn Trúng Tuyển] để chọn những nhân viên trúng tuyển.

7.     Danh sách nhân viên đã được trúng tuyển.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext