IV. Hoàn Tất Tuyển Dụng PreviousNext

eTimeGold > Chương 19: Tuyển Dụng >


Sau khi chọn ứng viên trúng tuyển thì thông tin ứng viên này sẽ được chuyển đến chức năng [Hoàn Tất Tuyển Dụng] để bổ sung thông tin phòng ban, chức vụ... để cập nhật trực tiếp vào hồ sơ nhân viên của công ty.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Bổ sung thông tin cho một ứng viên trúng tuyển và cập nhật vào danh sách nhân viên công ty.

a.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Hoàn tất tuyển dụng].

b.     Chọn ứng viên cần bổ sung thông tin.

a.     Chọn nhanh ứng viên qua nút record.

b.     Chọn ứng viên qua nút Danh Sách.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML36bf59.PNG

c.     Tại cột [Ngày Gia Nhập] chọn ngày 1/03/2012 hoặc nhập 03/01/2012.

d.     Click chọn nút [Browse] để chọn đường dẫn upload hình lên cho hồ sơ đang chọn.

e.     Bổ sung thông tin công ty.

a.     Chọn tab [Thông tin công ty].

b.     Tại cột [Mã AC] nhập 100.

c.     Tại cột [Mã nhân viên] nhập A100.


d.     Tại cột [Mã phòng ban] chọn nút lookup , form chọn phòng ban mở ra, click chọn phòng ban Kinh Doanh, click chọn Thực Hiện để hoàn thành sự lựa chọn.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1367c66.PNG

e.     Tại cột [Mã chức vụ] chọn nút lookup , form chọn chức vụ mở ra, click chọn tên chức vụ Nhân Viên , click chọn Thực Hiện để hoàn thành sự lựa chọn.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML139790c.PNG

f.      Tại cột [Gross/Net] click chọn Gross.

g.     Tại cột [Công Đoàn] click chọn .

h.     Tại cột [Kiểm Thẻ Vào] click chọn Kiểm Vào.

i.      Tại cột [Kiểm Thẻ Ra] click chọn Kiểm Ra.

f.      Click chọn nút [Cập Nhật] để lưu lại thông tin vừa khai báo thêm.

g.     Click chọn nút [Hoàn Tất] để chuyển thông tin qua chức năng hồ sơ nhân viên.

h.     Click chọn chức năng Hồ Sơ Nhân Viên để xem kết quả sau khi hoàn thành quá trình tuyển dụng.


 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext