VII. Tổng Quan Về eTimeGold PreviousNext

eTimeGold > Chương 1: Giới Thiệu >


Đây là giao din mà ngưi qun lý có th xem toàn b thông tin trong h thng.

SNAGHTMLd0a161

Cách mở trang Tổng quan trong eTimeGold

1.     Mở trình duyệt web.

2.     Gõ địa chỉ truy cập http://www.phanmemnhansu.dnd.vn/

3.     Mở chức năng [Tổng Quan].

Có 03 phân nhóm thông tin để người dùng theo dõi trên trang tổng quan của hệ thống

Nhóm thông tin 1: Hoạt động & thuộc tính nhân viên

Gm 15 thông tin hot đng & thuc tính ca nhân viên trong h thng

Mi thông tin khi chn la đ xem đưc h thng hin th theo 2 dng: biu đ phân tích và danh sách chi tiết.

SNAGHTMLea9476


Nhóm thông tin 2: Thông tin biến động nhân sự

Gm 2 nhóm thông tin cho ngưi qun lý chn la đ bao quát tình hình biến đng nhân s trong h thng.

Ngưi qun lý có 3 la chn thi gian thng kê: theo tháng trong năm, theo quý trong năm hoc khong thi gian t ngày đến ngày.

Nhóm thông tin thng kê nhân s: bao gm thông tin tuyn mi, thôi vic và thay đi công tác trong h thng.

Hin th danh sách chi tiết.


Nhóm thông tin biến đng nhân s: bao gm thông tin chuyn đi chc v, chc danh, nhóm nhân s và nhóm biến đng nhân s.

Nhóm thông tin 3: Thông tin sự kiện nhân sự

Ngưi qun lý có cái nhìn tng quát cũng như có đưc danh sách chi tiết v thông tin sinh nht, khen thưng, k lut trong h thng thuc khong thi gian t ngày đến ngày đang đưc chn xem.

Click vào du > đ m danh sách chi tiết theo nhóm s kin.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext