Chương 2: Đăng Nhập & Cấp Quyền PreviousNext

eTimeGold >


Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:

§  Đăng ký tài khoản sử dụng cho một công ty.

§  Khởi tạo user người dùng thuộc account cty đang đăng nhập.

§  Phân cấp user.

§  Đăng nhập eTimeGold bằng tài khoản người dùng đã có.

§  Đăng nhập theo chức danh quản lý (tham khảo quản lý chức danh ở chương 3)

§  Đăng nhập theo mã nhân viên (tham khảo profile nhân viên ở chương 4).

§  Thay đổi password đăng nhập eTimeGold.

§  Bố trí chức năng của phần mềm cho từng user theo quyền hạn và trách nhiệm.

§  Phân bổ số lượng nhân viên theo trách nhiệm quản lý của các user tương ứng.

eTimeGold là một phần mềm trực tuyến. Mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có internet là bạn có thể sử dụng được phần mềm.

Phần mềm thì bạn cần phải cài đặt nhưng đối với eTimeGold bạn chỉ cần có một tài khoản là bạn đã có thể sử dụng phần mềm, với tất cả chức năng, với tất cả các tiện ích mà một người làm nhân sự cần.

Vì vậy bước đầu tiên để sử dụng phần mềm eTimeGold là bạn cần phải khởi tạo một tài khoản.CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext