Chương 20: Đào Tạo PreviousNext

eTimeGold >


Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:

§  Phát phiếu điện tử thu thập nhu cầu đào tạo.

§  Nhận phiếu yêu cầu đào tạo điện tử từ các bộ phận, chi nhánh.

§  Bản cam kết sau đào tạo.

§  Khai báo và lưu trữ danh sách các trung tâm đào tạo.

§  Hoạch định các khóa đào tạo thích hợp với nhu cầu đạo tạo của công ty.

§  Lập kế hoạch các đợt đào tạo.

§  Đánh giá khóa đào tạo và kết quả đào tạo.

§  Phiếu điện tử đánh giá trung tâm và giảng viên đào tạo

§  Quản lý lịch sử đào tạo trong công ty.

§  Truy xuất báo cáo thông tin chi tiết về các trung tâm đào tạo.

§  Truy xuất báo cáo thông tin chi tiết về khóa đào tạo.

§  Truy xuất báo cáo thông tin chi tiết về các đợt đào tạo

§  Truy xuất báo cáo kết quả đào tạo theo tiêu chí: min, max, between, average.CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext