II. Trung Tâm Đào Tạo PreviousNext

eTimeGold > Chương 20: Đào Tạo >


Chức năng này cho phép người sử dụng khởi tạo ra danh sách các trung tâm đào tạo phục vụ cho việc khai báo đào tạo sau này.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Thực hiện khởi tạo một trung tâm đào tạo mới.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Trung Tâm Đào Tạo].

2.     Click chọn [Tạo Mới] để bắt đầu khởi tạo.

a.     Tại cột [Mã Trường] nhập “TTDT011”.

b.     Tại cột [Tên Trường] nhập “APTECH HCMC”.

c.     Tại cột [Điện Thoại] nhập “(08) 39252552”.

d.     Tại cột [Fax] nhập “(08) 39252550”.

e.     Tại cột [Người liên hệ] nhập “(08) 39252552”.

f.      Tại cột [Địa Chỉ] nhập “Số 7 Nam Quốc Cang, Quận I, Tp HCM”.

g.     Tại cột [Lĩnh Vực] click chọn nút lookup , form [Chọn Lĩnh Vực Đào Tạo] hiện ra có danh sách các lĩnh vực đã tạo trước đó, click chọn [Thiết Kế Web], click chọn [Thực Hiện].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML2c2240.PNG

h.     Tại cột [Đánh Giá] click chọn nút để sổ ra danh sách lựa chọn đánh giá, click chọn loại “Khá”.

i.      Tại cột [Ghi Chú] nhập “Chất lượng đào tạo khá”.


3.     Click chọn [Cập Nhật] để hoàn thành việc khởi tạo mới một trung tâm đào tạo.

4.     Kết quả sau khi khởi tạo thêm một trung tâm đào tạo.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext