VI. Lịch Sử Đào Tạo PreviousNext

eTimeGold > Chương 20: Đào Tạo >


Tại phần này người dùng sẽ xem được tất cả những đợt đào tạo đã hoàn thành.

Người dùng không có quyền chỉnh sửa dữ liệu tạo chức năng [Lịch Sử Đào Tạo] nhưng có thể trả lại đợt đào tạo để thực hiện “Đánh Giá Lại”.

 

 

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext