Chương 21: Quy Trình Chứng Từ PreviousNext

eTimeGold >


Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:

§  Phân chia chức danh theo phòng ban và chức vụ nhằm bảo mật chứng từ gửi lên (vd: trưởng phòng A chỉ có quyền quản lý nhân viên thuộc quyền của mình, không thấy chứng từ chờ xét duyệt của nhân viên thuộc quyền quản lý của trưởng phòng B).

§  Cấp quyền soạn thảo chứng từ cho 01 user trong công ty.

§  Cấp quyền chuyển tiếp chứng từ cho 01 user trong công ty.

§  Cấp quyền ký duyệt chứng từ cho 01 user trong công ty.

§  Ủy quyền ký duyệt chứng từ cho 01 user khác trong khoảng thời gian hạn định.

§  Ủy quyền tự động để phần mềm tự động chuyển chứng từ lên cấp kế tiếp.

§  Cách ghi chú ý kiến hoặc đánh giá đi kèm khi soạn thảo, chuyển tiếp hoặc xét duyệt các loại chứng từ.

§  Cấp quyền để cấp thấp hơn theo dõi tình trạng chứng từ đã nộp (đã được duyệt hay bác bỏ).

§  Tham vấn, tra cứu lịch sử chứng từ đã duyệt để phục vụ cho việc thống kê quản lý, tham khảo ra các quyết định Nhân sự.

Một quy trình chứng từ sẽ có các bước soạn thảo, xem xét đánh giá chuyển lên, hiệu lực cho chứng từ và lưu lại . Ngoài ra còn có các yêu cầu khác trong việc quản lý một quy trình chứng từ như có sự trả lại, hủy hay ủy quyền, truy vết chứng từ linh hoạt thì eTimeGold hoàn toàn có thể đáp ứng được các nhu cầu này.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext