I. Phân Cấp User Theo Cây Thư Mục PreviousNext

eTimeGold > Chương 21: Quy Trình Chứng Từ > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Để thực hiện một quy trình chứng từ thì người dùng cần phải có các user để phục vụ cho quá trình xử lý chứng từ.

Mỗi user sẽ có các chứng năng quản lý khác nhau và ở các cấp độ quyền hạn khác nhau.

Để làm được như vậy người dùng phải phân cấp những user này theo dạng cây thư mục và phân chia chức năng quản lý cho hợp lý.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Từ user chính khởi tạo và phân cấp các user mới tạo thành một cây dạng cây thư mục.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Quản Lý Người Dùng].

2.    Chọn [Tạo Mới] để khởi tạo một user mới.

a.     Cột [Người dùng] nhập “UserTruongPhong”.

b.     Cột [Mật khẩu] nhập “123”.

c.     Cột [Xác nhận mật khẩu] nhập “123”.

d.     Chọn [Lưu & Tạo Mới] để tiếp tục tạo user tiếp theo.

e.     Tương tự tạo user [UserPhoPhong] mật khẩu “123”.

f.      Chọn [Lưu & Tạo Mới] để tạo ra user thứ 3.

g.     Khởi tạo [UserNhanVien] mật khẩu “123”.

h.     Chọn [Lưu Trữ] để hoàn tất quá trình .

3.     Kéo thả để phân cấp các user mới tạo thành dạng cây thư mục.

4.     Click trái chuột vào [UserPhoPhong] trên lưới dữ liệu và giữ chuột kéo thả vào [UserTruongPhong].

5.     Tiếp tục kéo thả [UserNhanVien] lên user [UserPhoPhong].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML86af06.PNG

6.     Sau khi hoàn thành thì các user mới tạo đã được phân cấp thành dạng cây thư mục.

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext