II. Phân Bổ Quyền Dữ Liệu Cho Chứng Từ PreviousNext

eTimeGold > Chương 21: Quy Trình Chứng Từ > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Sau khi đã khởi tạo các user và phân cấp theo dạng cây thư mục thì người dùng đã có thể tiến hành phân quyền dữ liệu cho các chứng từ cần thực hiện theo quy trình.             

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Phân quyền dữ liệu quản lý quy trình chứng từ cho chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn].

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Quản Lý Người Dùng].

2.     Chọn [UserTruongPhong].

3.     Tại  [NHÓM MENU CHỨC NĂNG] click [Tạo Mới] để  tạo một nhóm chức năng.

4.     Tại [Tên nhóm menu] nhập “Chứng từ”, chọn [Lưu Trữ].

5.     Tại [NHÓM MENU CHỨC NĂNG] chọn tên nhóm menu [Chứng Từ].

6.     Tại [CHỨC NĂNG TRONG NHÓM] chọn [Tạo Mới] để khởi tạo chức năng quản lý.

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLce6bb1.PNG

7.     Chọn biểu tượng lookup để mở ra bảng [Chọn Chức Năng].

D:\Users\HOANGD~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLd23c87.PNG

8.     Chọn [Nghỉ Vắng Dài Hạn] và chọn [Thực Hiện].

9.     Tại cột [Tên Hiển Thị] nhập “Nghỉ Vắng Dài Hạn – Duyệt”.

10. Tại cột [Quyền quản lý] chọn dòng [Xét Duyệt].

11. Chọn [Lưu Trữ] để hoàn tất việc phân bổ quyền dữ liệu cho user đầu tiên.

12. Tương tự đối với [UserPhoPhong]

13. Tại cột [Quyền quản lý] chọn dòng [Chuyển Tiếp] chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành phân bổ chức năng.

14. Tiếp tục phân bổ tương tự cho [UserNhanVien] với quyền [Soạn Thảo] trên chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn].

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext