I. Khởi Tạo Chức Danh PreviousNext

eTimeGold > Chương 21: Quy Trình Chứng Từ > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Thực hiện khởi tạo chức danh mới trong công ty và phân cấp chức danh theo dạng cây thư mục.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Chức Danh].

2.     Click chọn [Tạo Mới] để bắt đầu khởi tạo một chức danh mới.

3.     Tại cột [Tên Chức Danh] nhập “Giám Đốc”.

4.     Tại cột [Mã Chức Danh] nhập “GiamDoc”.

5.     Chọn [Lưu Trữ] để hoàn thành khởi tạo.

6.     Tiến hành kéo thả chức danh [Trưởng Phòng] lên chức danh [Giám Đốc] để thực hiện chia chức danh theo nhánh dạng cây thư mục.

D:\Users\HDD\AppData\Local\Temp\SNAGHTML640484.PNG

Sau khi đã phân cấp xong :

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext