II. Giới Hạn Quyền Quản Lý Bằng Cách Chia Theo Phòng Ban, Chức Vụ PreviousNext

eTimeGold > Chương 21: Quy Trình Chứng Từ > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Giám Đốc-----

----------Trưởng Phòng : A01,B01

-------------------------------Phó Phòng: C01, D01

----------------------------------------------Nhân Viên: E01, G01, H01, J01, X01

Nghiệp vụ:

Trong khởi tạo chức danh ngoài việc khởi tạo tên và mã chức danh thì người dùng sẽ còn 2 lựa chọn : Chia theo phòng ban, Chia theo chức vụ.

Nếu check vào chia theo phòng ban (không check chia theo chức vụ) tại vị trí trưởng phòng thì khi người dùng đăng nhập bằng user trưởng phòng người dùng chỉ thấy được chính mình và các user con cùng phòng ban.

 

VD: Nếu lấy A01 đăng nhập vào thì nó sẽ thấy chính nó là Trưởng Phòng Nhân Sự A01, và Phó phòng Nhân Sự C01, và các nhân viên nhân sự là J01 và X01.

 

Tương tự check chia theo phòng ban tại vị trí phó phòng, nếu đăng nhập bằng user phó phòng C01 thì nó chỉ có thể thấy chính nó là C01 và các user thuộc quyền quản lý của nó là J01, X01.

 

Nếu check vào chia theo chức vụ ở vị trí trưởng phòng, khi ta login vào bằng user A01 ta sẽ thấy được các user sau:

1.     Không check chia theo phòng ban và chia theo chức vụ:  A01, C01, D01.

2.     Check chia theo phòng ban và check chia theo chức vụ: A01, C01.

Thuộc tính chia theo phòng ban và chia theo chức vụ có tính kế thừa

VD: Nếu check chia theo phòng ban ở vị trí trưởng phòng thì ở các vị trí phó phòng và nhân viên nó cũng tự hiểu là mình đang chia theo phòng ban, tuy ở đó không có check. Nhưng chỉ có những user ở vị trí được check mới thấy được sự kế thừa này.

 

 

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext