II. Các Hình Thức Đăng Nhập PreviousNext

eTimeGold > Chương 2: Đăng Nhập & Cấp Quyền > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Có 3 phương thức đăng nhập hệ thống eTimeGold.

Phương thức 1: Đăng nhập bằng tài khoản đăng ký.

Tài khoản (Account) đăng ký là tài khoản chính đã cung cấp thông tin trong quá trình khởi tạo trên eTimeGold và đã được kích hoạt qua email gửi từ nhà cung cấp.

Nội dung thực hành: Đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản “eTimeGold” đã đăng ký.

1.     Mở trình duyệt web.

2.     Gõ địa chỉ truy cập http://www.phanmemnhansu.dnd.vn/

3.     Tại khung đăng nhập click trỏ chuột vào ô [Người Dùng] và nhập “eTimeGold”.

4.     Tại ô [Mật khẩu] nhập mật khẩu “123456”.

5.     Click chọn nút [Đăng Nhập].

2

Phương thức 2: Đăng nhập bằng user được khởi tạo bằng tài khoản đã đăng ký

User đăng nhập được tạo ra từ tài khoản chính sẽ có hình thức đăng nhập như tài khoản chính.

Nội dung thực hành: Đăng nhập vào phần mềm bằng user DemoDND, mật khẩu 123.

Các bước chuẩn bị : Kiểm tra thông tin người dùng (user) đã khởi tạo.

Thực hành đăng nhập

1.     Mở trình duyệt web.

2.     Gõ địa chỉ truy cập http://www.phanmemnhansu.dnd.vn/ 

3.     Tại ô [Người dùng]: nhập “DemoDND”.

Tại ô [Mật khẩu]: nhập “123”.

SNAGHTML181376c

Phương thức 3: Đăng nhập bằng mã nhân viên

Đây là phương thức đăng nhập khi sử dụng hệ thống phân cấp đến từng nhân viên nhằm mục đích nâng cao giá trị quản lý bằng phần mềm trực tuyến.

Để đăng nhập bằng mã nhân viên thì trong quá trình khởi tạo hồ sơ nhân viên, người sử dụng cần chú ý tới thông tin khai báo ở cột [Quyền login].

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Đăng nhập vào hệ thống phần mềm bằng mã nhân viên A01 với [Quyền login] của user DemoDND, trong tài khoản gốc là HoangDuong.

Các bước chuẩn bị

1.     Thực hiện các bước sau để kiểm tra thông tin nhân viên đã  khai báo trong chức năng [Hồ sơ nhân viên]

a.     Đăng nhập hệ thống phần mềm.

b.     Kiểm tra thông tin nhân viên được khai báo như trong hình minh họa sau.

t4

2.     Kiểm tra thông tin người dùng (user) đã khởi tạo và tài khoản gốc.

Thực hành đăng nhập

1.     Mở trình duyệt web.

2.     Gõ địa chỉ truy cập http://www.phanmemnhansu.dnd.vn/

3.     Tại ô [Người dùng]: nhập “HoangDuong\a01”.

t3

 

 4.   Tại ô [Mật Khẩu] nhập “123456”.

5.   Chọn nút [Đăng Nhập] để vào hệ thống bằng mã nhân viên.

Kết quả đăng nhập bằng user và mã nhân viên (được phân quyền login theo user).              

t5

 

 

 

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext